The Nordic Society of Photography

Förbundets ändamål, enligt stadgarna:

Förbundets syfte är att genom en formalisering av det nordiska samarbetet inom fotografi verka för att främja fotografin som konst- och kulturform. Dessutom skapa en effektiv och kreativ integration mellan de nordiska ländernas riksförbund och dess medlemmar genom gemensam medlemsnytta/medlemsfördelar i form av att:

 • gemensamt söka nordiska bidrag/kulturanslag.
 • skapa former för bildutbyte mellan länderna.
 • skapa och driva en hemsida med bl a en gallerifunktion.
 • arrangera internationella fotosalonger.
 • arrangera Nordiskt Fotomästerskap och/eller
 • arrangera årlig tävling mellan de vinnande bilderna i respektive lands Riksfototävling.
 • arrangera fototräffar och workshops med bl a bilddiskussioner och bildutbyte.
 • bedöma varandras tävlingar och utställningar.
 • stärka vårt gemensamma inflytande gentemot internationella fotoinriktade organisationer.
 • marknadsföra varandras Årsböcker.
 • medlemskap i nationellt förbund även ger medlemskap i NFFF.

De anslutna fotoklubbarnas medlemmar kan därigenom delta i två organisationers aktiviteter utan ytterligare medlemsavgift.

Grundare av NFFF

Den 18 augusti 2015 bildades Nordiska Förbundet för Fotografi vid ett möte mellan Riksförbunden i Sverige, Norge och Finland. 

Samarbetet påbörjades under hösten 2013. NFFF:s första styrelse bestod av två ledamöter från varje nationellt förbund:

 • Nils-Erik Jerlemar: Ordförande, RSF
 • Pekka Salminen: Vice Ordförande, SKsL
 • Roald Synnevåg: Förbundssekreterare, NSFF
 • Monica Wennblom: Kassör, RSF
 • Halvor Larsen: Ledamot/Webbansvarig, NSFF
 • Tapio Karjalainen: Ledamot, SKsL

Selskabet for Dansk Fotografi — SDF deltog länge i de förberedande samtalen, men valde at avvänta til efter deras Landsmöte i oktober 2015. Feb 2016: Welcome, Denmark!

NFFF är skapat för att ge medlemmarna i de klubbar som är anslutna till ett nationellt förbund ytterligare mervärden, ”more value for money”. Bland aktiviteterna kommer att märkas en internationell circuit, nordiskt fotomästerskap och mycket annat. På längre sikt kommer ytterligare ett stort antal aktiviteter att presenteras.

The symbolism found in the NFFF logo

Our logo — created by Roald Synnevåg — is filled with symbolism from the Viking era, which binds the Nordic countries together.

 • The logo is shaped like a shield, adorned by the Midgard serpent.
 • The rune in the middle is lagu, the rune of art and creation.
 • The shield has eight parts, as had the old Norse calendar. There are also eight Nordic countries: Finland, Denmark, Sweden, Norway, Iceland, Greenland, the Faroe Islands and Åland.
 • The eight-leaf rose symbolises the four national federations of the Nordic countries. It also has other meanings, including good luck — which may be good to have in competitions.
NFFF medal

Members of the NFFF board

Nils-Erik Jerlemar

Nils-Erik Jerlemar

President

Pekka Salminen

Pekka Salminen

Vice President

Roald Synnevåg

Roald Synnevåg

Secretary

Olle S. Lundgren

Olle S. Lundgren

Treasurer

Birgit Fostervold

Birgit Fostervold

Const. member, webmaster

Kristian Frantz

Kristian Frantz

Member

Niels Bach Vinther

Niels Bach Vinther

Member

Per Valentin

Per Valentin

Member