Stående från vänster: Pekka Salminen, Monica Wennblom, Roald Synnevåg, Halvor Larsen, Michael Fahlgren
Knästående fr vänster: Nils-Erik Jerlemar, Peter Carstensen
Saknas på bild: Tapio Karjalainen
Foto: Thomas Pedersen

Genom danska riksförbundets, Selskabet for Dansk Fotografi – SDF inträde är nu NFFF fulltaligt.

NFFF består nu av de nordiska förbunden:

 • Riksförbundet Svensk Fotografi – RSF
 • Norsk Selskap for Fotografi – NSFF
 • Suomen Kameraseurojen Liitto – SKsL
 • Selskabet for Dansk Fotografi – SDF

och har tillsammans drygt 20.000 medlemmar!

Styrelsen består av följande ledamöter:

 • Ordförande – Nils-Erik Jerlemar, RSF
 • 1. vice ordförande – Pekka Salminen, SKsL
 • 2. vice ordförande – Peter Carstensen, SDF
 • Förbundssekreterare – Roald Synnevåg, NSFF
 • Kassör – Monica Wennblom, RSF
 • Vice kassör – Michael Fahlgren, SDF
 • Ledamot/Webansvarig – Halvor Larsen, NSFF
 • Ledamot – Tapio Karjalainen, SKsL

När nu NFFF är fulltaligt kommer arbetet ytterligare att kunna intensifieras för att skapa ytterligare mervärden för anslutna klubbar och medlemmar. En internationell utställning är planerad och kommer att genomföras under 2016, Nordiskt Fotomästerskap kommer att genomföras under 2017, en funktion för presentation av medlemmars bilder på NFFF:s hemsida kommer att inrättas bland mycket annat. Dessutom är ambitionen att producera en Nordisk Årsbok under 2017.