Nina Jonsson, MNFFF/g

Nina Jonsson, Norway. Awarded MNFFF/g in March 2022.

“Insektenes mangfoldige verden”

Ikke sjelden har jeg hørt at insekter er irriterende. De er mange og kan forekomme i store, plagsomme svermer. Det er beskrevet mellom en og to millioner forskjellige insektarter, og visstnok er dette bare en liten del av alle artene som finnes. Sjeldnere snakkes det om at vi mennesker er helt avhengige av insektene. De pollinerer planter slik at disse kan sette frø, de bidrar til nedbryting av avfall og de lager jord av planterester. Insektene konkurrerer innbyrdes og hjelper til å opprettholde økosystemenes likevekt. Insektene er spesialisert i sin ernæring slik at hver enkelt art bare pollinerer en eller noen få forskjellige plantearter. Insektene er mat for mange dyr, og også for mennesker i andre deler av verden.

Personlig er jeg fascinert av deres varierte utseende. Dete har jeg fått rik anledning til å studere gjennom makrofotografering. Før syntes jeg at de fleste artene var små og svarte, men gjennom kameralinsen oppdaget jeg at de fleste har fine farger. Dete gjelder også for vanlige insekter som husflue og maur. Takket være fotograferingen har jeg oppdaget deres mangfold, fargesprakende skjønnhet, men også ofte bisarre utseende. Spesielt har jeg merket meg hvordan hodeformen varierer. Selv om det er likheter slik som store fasettøyne, er det stor variasjon. Rovinsektene har krafige kjever som hos geithamsen. Sugere som ernærer seg av saft som fnnes langt nede i blomsterbunnen slik som neslesommerfuglen, har lang snabel, opprullet når den ikke er i bruk.

I denne bildekolleksjonen viser jeg hvordan hodet og forkroppens utforming varierer hos noen vanlige arter som jeg har fanget i min blomsterhage hjemme i Son, nær Oslo. Jeg har brukt mange lamper til å fremheve hårbekledningens fargevariasjon, og kombinert mellom 150 og 200 eksponeringer av hvert insekt for å få tilstrekkelig dybdeskarphet i bildene.

Visst er insektdiversiteten større i regnskogene nær ekvator, men selv her nord finner jeg spenning i å studere diversiteten. Hos de fleste dominerer de fargerike øynene, men utrolig mange av dem har fargete børster og tråder som er viktge for følesansen. Jeg føler meg privilegert som har fått anledning til å komme inn i insektenes verden gjennom makrofotograf.

Click to view gallery: