Rolf Sylta, NSMIF/d1​ – Norway

Jeg, Rolf Sylta (62), har hatt fotografering som hobby siden tenårene. Er medlem av Bergen Kameraklubb i over 35 år, og ble utnevnt til æresmedlem i 2001.

Har deltatt aktiv i NSFF’s konkurranser siden begynnelsen av 1980-tallet og 176 bilder har blitt antatt eller premiert. Var tidligere aktiv i internasjonale konkurranser og har mottatt hederstegnene AFIAP i 1990 og EFIAP i 2001. Jeg har fortsatt glede av å delta i konkurranser, selv om aktivitetsnivået er blitt redusert.

Jeg liker å fotografere det aller meste, selv om mennesker har vært mitt favoritt-motiv. I senere år har jeg mer beveget meg tilbake til naturmotiver, hvor jeg også forsøker å kombinere med mennesker i naturen.

Av utstyr, har jeg i alle år holdt meg til Nikon, men de siste årene har jeg også brukt Sony kameraer. Objektivene er fra 14mm til 500mm.

Jeg har alltid vært tilfreds med å ha foto kun som hobby, da jeg da selv bestemmer når og hva jeg skal fotografere.

See more images:

Rolf Sylta
Click to view gallery: