Mikaela Friberg

Mikaela Friberg, NSMIF/p – Sweden

Så länge jag kan minnas har jag varit fascinerad av bilden, dess mångsidiga uttrycksform och förmåga att förmedla känslor och beröra. Jag kan förundras över färg, form, struktur och ljus samtidigt som bilden kan vara spännande, tankeväckande och skapa funderingar kring den bakomliggande historien eller vad som hände ögonblicket efter att bilden togs.

See more images:

Click to view gallery: