Jörg Asmus

Jörg Asmus, NSMIF/s – Sweden

Jag har älskat att vara i naturen sedan jag var barn. Någon gång väcktes lusten att fånga intrycken och upplevelserna i foton. Särskilt fåglarnas värld har alltid väckt mitt intresse. Så det är inte förvånande att mitt fotoarkiv huvudsakligen är fyllt med fågelbilder. Jag är särskilt intresserad av fåglarna i norra Europa.

See more images:

Click to view gallery: