Hans Ertzeid Mathisen

Hans Ertzeid Mathisen, NSMIF/g – Norway

Født: 16.12.1952
Selvlært fotograf. Tilnærmet ubrukelig rent teknisk.
Intuitiv – Kreativ – Nysgjerrig.

Et forsøk på å beskrive meg som fotograf henger tett sammen med hvem jeg er som menneske. Jeg er rastløs. Jeg reiser. Jeg er alltid i bevegelse. I flere betydninger av ordet. Jeg er genuint opptatt av mennesker rundt meg. Kanskje mest av dem som på forskjellige måter strever med å få til det livet de er født inn i.

I møte med mennesker verden rundt lever jeg, lærer jeg og noen ganger forstår jeg. Oppleves det riktig fotograferer jeg. Ute i gatene er det forskjellig. Der er oppmerksomhet og øyeblikk styrende når jeg vandrer rundt med mitt kamera.

Jeg forsøker å være en historieforteller med kamera. Jeg deltar i noen konkurranser i Norge og Norden og har glede av det.

See more images:

Click to view gallery: