Gun Österbacka, NSMIF/b – Finland

Jag fotar gärna porträtt och då vill jag fånga människan, själen, känslor, livet, berätta en story och skapa konst av mina bilder.

Utöver porträtt fotar jag också i naturen där blommor, skogar, bäckar och sjöar fastnar på linsen. Naturen är en stor inspirationskälla och där är ju motiven alltid tillgängliga. I mina naturbilder försöker jag fånga stämningen och känslan.

Mera bilder hittar du på:

Click to view gallery: