Bente Nedrebø

Bente Nedrebø, NSMIF/g – Norway

Lykkelig amatørfotograf født i Bergen i 1958. Til daglig jobber jeg full tid i et Xylem Brand selskap kalt Aanderaa Data Instrument AS i Bergen med dokumentasjon. Begynte å fotografere i 1979 med et analogt speilreflekskamera. Jeg tok mye bilder sammen med mannen min som er historiker. Vi brukte da stativ og mellomringer til å ta bilder av gamle foto, hovedsakelig portretter av gamle avdøde familiemedlemmer.

Jeg er medlem av Bekkalokket Fotoklubb (siden 2008) og Os Fotoklubb (siden 2019). Jeg har deltatt i en del internasjonale og nasjonale fotokonkurranser opp gjennom årene. Var leder av Internasjonalt utvalg i NSFFF i fire år og er fremdeles med i konkurransekomiteen i to fotoklubber. EFIAP S, PPSA.

Temavalg: Makrofotografering av natur, gatefoto, portrett og den kreative delen ved foto. Skal jeg skildre meg selv som fotograf som er det lite struktur og lite planlegging på det jeg gjør. Jeg er ute på tur og tar bilder når lysten og de rette lysforholdene er der. De fleste motivene er tatt i en radius på 4 km hjemmefra.

Dette har påvirket bildesynet mitt:

  • Mange dyktige medlemmer av Bekkalokket Fotoklubb og Os Fotoklubb som har lært meg mye om komposisjon og det å ha et budskap i et bilde.
  • Kurs ved Ronny Østnes.
  • Kurs gjennom Bekkalokket Fotoklubb ved Peter Kemp og Adrian Sommerling.

See more images:

Click to view gallery: