Bård Ropstad, NSMiF/s – Norway

Jeg er født i 1955, og har hatt foto som min hobby siden 1972. Da kjøpte jeg mitt første kamera. Mine motivvalg er varierte, med hovedvekt på natur og landskap.

Mitt første digitalkamera fikk jeg i 2005, og ble senere med i Fokus Fotoklubb. Dette gav ny inspirasjon, og jeg begynte å delta i konkurranser, både nasjonalt og internasjonalt.

Jeg er også med i Raw Team, ei lita gruppe med mest vekt på konkurranser. Fotografering gir meg stor glede.

Click to view gallery: