Ystads fotoklubbs projekt över utbyggnad av Ystad hamn.

Projektet har pågått sedan oktober 2017 och något slutdatum är inte bestämt.

Ystad fotoklubbGruppen som deltagit med bilder och fotograferat har varit nio personer. Fotograferandet har utförts i mindre grupper på oftast två till tre personer. Hamnprojektet har tidigare i bilder skildrat Ystads hamns historia från och med 1980-talet.

I denna bildserie presenteras hamnens och hamnområdets verksamheter i bild så som de ser ut idag inför den stora omvandlingen av hamnen och hamnområdets utbyggnad som påbörjats. Ystads hamn har en lång historia med början som exporthamn under 1200-talet. Under 1600-talet startade postgången mellan Ystad och Stralsund. Hamnen hade också stor betydelse för handeln vid blockaden av kontinenten under Napoleonkrigen.

Ystads hamn är idag en av de största färjehamnarna i Sverige och färjetrafiken med Bornholm och Polen är alltsedan 1940-talet en av de viktigaste verksamheterna för Ystads hamn. Hamnen är nu inne i en stor omvandling med nya färjelägen och en kommande ny stadsdel planeras i hamnområdet.

Ekonomiskt stöd har gruppen fått av Ystad Hamn Logistik AB och NFFF Arbetsstipendium.

Ystads fotoklubb
Bengt Svensson, Sten Ahrén