For neste NFM har vi fått jury fra Argentina. De er alle vel meritterte fotografer, som vi ser frem til at vil gjøre et flott jobb!

  • Luis Franke, MFIAP, EFIAP/d3, ESFIAP
  • Jose Luis Urbaitel, EFIAP/d1
  • Emiliano Fernandez, EFIAP

Luis Franke er juryleder.