På NSFF (Norsk Selskap For Fotografi) sitt landsmøte ble Roald Synnevåg og Halvor Larsen tildelt hederstegnet HonENFFF for fortjenestefullt arbeide over lang tid for amatørfotografiet i Norden.

2018 HonENFFF-overrekkelse (Foto: Arnold Hoddevik)

De fikk overrakt diplom og medalje av Nils-Erik Jerlemar, president i NFFF.
Foto: Arnold Hoddevik