NFFF har innvilget tre stipend i 2017

Disse amatørfotografene er tildelt NFFF stipend på €500 hver:

Kauko Keränen- Finland, med prosjektet ”Finsk tango”

Aase Marie Dahle – Norge, med prosjektet: ”Human Touch”

Gun-Inger Arvidsson – Sverige, med et bokprosjekt

Her er kriteriene for tildeling av stipend:
NFFF har et stipend på €500, som hvert år kan utdeles til en fotoklubb eller enkelt fotograf i hvert av medlemslandene til NFFF. Totalt 4 stipendier, hvert stipend med en verdi €500 pr.år. Fotoklubb eller enkelt fotograf, tilhørende et av medlemsforbundene RSF, SDF, NSFF og SKsL, kan søke om stipend for et prosjekt. Regnskap skal fremlegges senest et år eter godkjent søknad. Fremvisning av prosjektet skjer på NFFFs hjemside https://www.nordic.photo 6 måneder etter prosjektets er avsluttet.