Den første fra Danmark som er tildelt hederstegnet HonENFFF er Freddie Hansen, SDF. Æresbeviset ble overrakt av NFFFs president Nils-Erik Jerlemar.

HonENFFF er et hederstegn som NFFF tildeler personer i medlemslandene for omfattende og langvarig administrativt arbeide for amatørfotografiet i de nordiske landene.