NFFF Stipendieordning

NFFF har inrättat ett Arbetsstipendium, om för närvarande €500, som varje år utdelas till en fotoklubb eller enskild fotograf i respektive medlemsland.Totalt fyra stipendier om vardera €500/år.Fotoklubb eller enskild fotograf, tillhörande något av medlemsförbunden RSF, SDF, NSFF och SKsL, kan ansöka om stipendiet för att genomföra ett arbetsprojekt, vilket skall redovisas senast ett år efter erhållandet. Redovisning av projektet sker på NFFFs hemsida i sex månader efter projektets avslutande. Även NFFFs förbundsstyrelse kan utse kandidat utan föregående ansökan.Ansökan inlämnas till NFFFs förbundsstyrelse på särskild ansökningsblankett, sendes til  epost : president@nordic.photo