Fra venstre: Michael Fahlgren (Danmark), Per Valentin (Danmark). Halvor Larsen (Norge), Pekka Salminen (Finland), Roald Synnevåg (Norge), Monica Wennblom (Sverige) og Nils-Erik Jerlemar (Sverige)

Nytt av året er at NFFF gir et stipend på 500 euro i hvert av medlemslandene til fotografer eller fotoklubb som er medlem i et av de fire forbundene.

Det er også innført hederstegn for resultater i Nordiskt Fotomesterskap, samt i Nordiske internasjonale foto konkurranser med NFFF patronage, det er i 2017 tildelt 16 NFFF patronater (se liste)

Det er også opprettet hederstegnet HonENFFF for den av medlemmene som over lang tid har utført mye fortjenestefull innsats for fotografiets utvikling i Norden. I 2018 vil det bli gitt ut en årbok i forbindelse med Nordisk Fotomesterskap.

Vi kommer til å ha andre aktiviteter, som vil komme medlemslandene og deres klubber og medlemmer til gode. Hva dette blir, kommer vi tilbake til.

NFFF arrangerer i 2017 Nordisk Fotomesterskap og 2nd Nordic Circuit.