44 nordiske klubber plasserte seg mellom 32. og 80. plass i 11th FIAP World Cup. Gratulerer!

Alle fotoklubber som er tilsluttet et medlemsland i FIAP, kan delta i denne klubbkonkurransen.

2017-01-24 11 FIAP Nordisk Innsats

Den komplette resultatlisten finner du på www.fiap.net.