Den 18 augusti 2015 bildades Nordiska Förbundet för Fotografi vid ett möte mellan Riksförbunden i Sverige, Norge och Finland.

Samarbetet påbörjades under hösten 2013, och efter ett antal möten och samtal har arbetet alltså nu resulterat i bildandet av Nordiska Förbundet för Fotografi — NFFF (Nordic Society of Photography).

Medlemmar är Riksförbundet Svensk Fotografi — RSF, Norsk Selskap for Fotografi — NSFF och Suomen Kameraseurojen Liitto — SKsL.

NFFF:s styrelse består av två ledamöter från varje nationellt förbund med första styrelsen:

 • Nils-Erik Jerlemar: Ordförande, RSF
 • Pekka Salminen: Vice Ordförande, SKsL
 • Roald Synnevåg: Förbundssekreterare, NSFF
 • Monica Wennblom: Kassör, RSF
 • Halvor Larsen: Ledamot/Webbansvarig, NSFF
 • Tapio Karjalainen: Ledamot, SKsL

Selskabet for Dansk Fotografi — SDF deltog länge i de förberedande samtalen, men har tyvärr valt att stå utanför NFFF tills vidare. Frågan om medlemskap skall tas upp på SDF:s Landsmöte/Generalförsamling i oktober 2015, och NFFF hoppas då på ett positivt besked.

NFFF är skapat för att ge medlemmarna i de klubbar som är anslutna till ett nationellt förbund ytterligare mervärden, ”more value for money”. Bland aktiviteterna kommer att märkas en internationell circuit, nordiskt fotomästerskap och mycket annat. På längre sikt kommer ytterligare ett stort antal aktiviteter att presenteras.

Förbundets ändamål, enligt stadgarna:

Förbundets syfte är att genom en formalisering av det nordiska samarbetet inom fotografi verka för att främja fotografin som konst- och kulturform. Dessutom skapa en effektiv och kreativ integration mellan de nordiska ländernas riksförbund och dess medlemmar genom gemensam medlemsnytta/medlemsfördelar i form av att:

 • gemensamt söka nordiska bidrag/kulturanslag.
 • skapa former för bildutbyte mellan länderna.
 • skapa och driva en hemsida med bl a en gallerifunktion.
 • arrangera internationella fotosalonger.
 • arrangera Nordiskt Fotomästerskap och/eller
 • arrangera årlig tävling mellan de vinnande bilderna i respektive lands Riksfototävling.
 • arrangera fototräffar och workshops med bl a bilddiskussioner och bildutbyte.
 • bedöma varandras tävlingar och utställningar.
 • stärka vårt gemensamma inflytande gentemot internationella fotoinriktade organisationer.
 • marknadsföra varandras Årsböcker.
 • medlemskap i nationellt förbund även ger medlemskap i NFFF.

De anslutna fotoklubbarnas medlemmar kan därigenom delta i två organisationers aktiviteter utan ytterligare medlemsavgift.

Nils-Erik Jerlemar
Ordförande RSF
Ordförande NFFF