Symbolikken i NFFF sin logo

Logoen vår er full av symbolikk fra vikingtiden, og som binder de nordiske landene sammen.

Roald Synnevåg har utarbeidet logoen, som er formet som et skjold, med Midgardsormen rundt.  Runen i midten er LAGU, runen for kunst og skaping. Inndelingen i 8 var den Norrøne kalenders inndeling. Det er også 8 land i Norden: Finland, Danmark, Sverige, Norge, Island, Grønland, Færøyene og Åland. Åttebladrosen markerer de fire nasjonale forbund i Norden. Åttebladrosen har ulike betydninger, blant annet hell og lykke, noe som kan komme godt med i en konkurranse