Hans Ertzeid Mathisen, NSMiF/b

Hans Ertzeid Mathisen
Født: 16.12.1952
Selvlært fotograf.

Tilnærmet ubrukelig rent teknisk.
Intuitiv.
Kreativ
Nysgjerrig.

Et forsøk på å beskrive meg som fotograf henger tett sammen med hvem jeg er som menneske.

Jeg er rastløs.
Jeg reiser.
Jeg er alltid i bevegelse
I flere betydninger av ordet.

Jeg er genuint opptatt av mennesker rundt meg. Kanskje mest av dem som på forskjellige måter strever med  å få til det livet de er født inn i.

I møte med mennesker verden rundt lever jeg, lærer jeg og noen ganger forstår jeg.

Oppleves det riktig fotograferer jeg.
Ute i gatene er det forskjellig.
Der er oppmerksomhet og øyeblikk styrende når jeg vandrer rundt med mitt kamera.

Jeg forsøker å være en historieforteller med kamera.
Jeg deltar i noen konkurranser i Norge og Norden og har glede av det.