NFFF har avholdt årsmøte i Bergen den 15. februar

NFFF har avholdt årsmøte i Bergen den 15. februar

Nytt av året er at NFFF gir et stipend på 500 euro i hvert av medlemslandene til fotografer eller fotoklubb som er medlem i et av de fire forbundene. 

Det er også innført hederstegn for resultater i Nordiskt Fotomesterskap, samt i Nordiske internasjonale foto konkurranser med NFFF patronage, det er i 2017 tildelt 16 NFFF patronater (se liste) 

Det er også opprettet hederstegnet HonENFFF for den av medlemmene som over lang tid har utført mye fortjenestefull innsats for fotografiets utvikling i Norden. I 2018 vil det bli gitt ut en årbok i forbindelse med Nordisk Fotomesterskap.

Vi kommer til å ha andre aktiviteter, som vil komme medlemslandene og deres klubber og medlemmer til gode. Hva dette blir, kommer vi tilbake til.

NFFF arrangerer i 2017 Nordisk Fotomesterskap og 2nd Nordic Circuit.

2017-02-18-Styrelse NFFF

Fra venstre: Michael Fahlgren (Danmark), Per Valentin (Danmark). Halvor Larsen (Norge), Pekka Salminen (Finland), Roald Synnevåg (Norge), Monica Wennblom (Sverige) og Nils-Erik Jerlemar (Sverige)

Fotoklubber til vennskapsbyer i Norden (Oppdatert 12.12.2016)

Mange byer/kommuner har sine vennskapsbyer. Her er en oversikt på hvilke vennskapsbyer i Norden som har fotoklubber. Finn klubber som din klubb kan samarbeide med i forhold til juryering av konkurranser, bildeutveksling, fototreff, etc.

(The list is downloaded by clicking in the top left corner of the document)

 

 

Welcome Denmark

Welcome Denmark

Stående från vänster: Pekka Salminen, Monica Wennblom, Roald Synnevåg, Halvor Larsen, Michael Fahlgren
Knästående fr vänster: Nils-Erik Jerlemar, Peter Carstensen
Saknas på bild: Tapio Karjalainen
Foto: Thomas Pedersen

Genom danska riksförbundets, Selskabet for Dansk Fotografi – SDF inträde är nu NFFF fulltaligt.

NFFF består nu av de nordiska förbunden:
Riksförbundet Svensk Fotografi – RSF
Norsk Selskap for Fotografi – NSFF
Suomen Kameraseurojen Liitto – SKsL
Selskabet for Dansk Fotografi – SDF

och har tillsammans drygt 20.000 medlemmar!

Styrelsen består av följande ledamöter:

Ordförande – Nils-Erik Jerlemar, RSF
1. vice ordförande – Pekka Salminen, SKsL
2. vice ordförande – Peter Carstensen, SDF
Förbundssekreterare – Roald Synnevåg, NSFF
Kassör – Monica Wennblom, RSF
Vice kassör – Michael Fahlgren, SDF
Ledamot/Webansvarig – Halvor Larsen, NSFF
Ledamot – Tapio Karjalainen, SKsL

När nu NFFF är fulltaligt kommer arbetet ytterligare att kunna intensifieras för att skapa ytterligare mervärden för anslutna klubbar och medlemmar.

En internationell utställning är planerad och kommer att genomföras under 2016, Nordiskt Fotomästerskap kommer att genomföras under 2017, en funktion för presentation av medlemmars bilder på NFFF:s hemsida kommer att inrättas bland mycket annat.

Dessutom är ambitionen att producera en Nordisk Årsbok under 2017.

The Nordic Society of Photography was founded Aug 18th 2015

The Nordic Society of Photography was founded Aug 18th 2015

Den 18 augusti 2015 bildades Nordiska Förbundet för Fotografi vid ett möte mellan Riksförbunden i Sverige, Norge och Finland.

Samarbetet påbörjades under hösten 2013, och efter ett antal möten och samtal har arbetet alltså nu resulterat i bildandet av Nordiska Förbundet för Fotografi – NFFF (Nordic Society of Photography)

Medlemmar är Riksförbundet Svensk Fotografi – RSF, Norsk Selskap for Fotografi – NSFF och Suomen Kameraseurojen Liitto – SKsL.

NFFF:s styrelse består av två ledamöter från varje nationellt förbund:

Nils-Erik Jerlemar – Ordförande, RSF

Pekka Salminen -Vice Ordförande, SKsL

Roald Synnevåg -Förbundssekreterare, NSFF

Monica Wennblom – Kassör, RSF

Halvor Larsen -Ledamot/Webbansvarig, NSFF

Tapio Karjalainen – Ledamot, SKsL

Selskabet for Dansk Fotografi – SDF deltog länge i de förberedande samtalen, men SDF:s nuvarande styrelse har tyvärr valt att stå utanför NFFF tills vidare.

Frågan om medlemskap skall tas upp på SDF:s Landsmöte/Generalförsamling i oktober 2015, och NFFF hoppas då på ett positivt besked.

NFFF är skapat för att ge medlemmarna i de klubbar som är anslutna till ett nationellt förbund ytterligare mervärden, ”more value for money”.

Bland aktiviteterna kommer att märkas en internationell circuit, nordiskt fotomästerskap och mycket annat. På längre sikt kommer ytterligare ett stort antal aktiviteter att presenteras.

Förbundets ändamål, enligt stadgarna:

Förbundets syfte är att genom en formalisering av det nordiska samarbetet inom fotografi verka för att främja fotografin som konst- och kulturform. Dessutom skapa en effektiv och kreativ integration mellan de nordiska ländernas riksförbund och dess medlemmar genom gemensam medlemsnytta/medlemsfördelar i form av att:

gemensamt söka nordiska bidrag/kulturanslag.

skapa former för bildutbyte mellan länderna.

skapa och driva en hemsida med bl a en gallerifunktion.

arrangera internationella fotosalonger.

arrangera Nordiskt Fotomästerskap och/eller

arrangera årlig tävling mellan de vinnande bilderna i respektive lands Riksfototävling.

arrangera fototräffar och workshops med bl a bilddiskussioner och bildutbyte.

bedöma varandras tävlingar och utställningar.

stärka vårt gemensamma inflytande gentemot internationella fotoinriktade organisationer.

marknadsföra varandras Årsböcker.

medlemskap i nationellt förbund även ger medlemskap i NFFF.

De anslutna fotoklubbarnas medlemmar kan därigenom delta i två organisationers aktiviteter utan ytterligare medlemsavgift.

Nils-Erik Jerlemar

Ordförande RSF

Ordförande NFFF