Publishing of Awards/Acceptances from 2nd Nordic delayed

Publishing of Awards/Acceptances from 2nd Nordic delayed

The publishing of images from the 2nd Nordic digital Circuit is delayed. I am sorry for the inconvenience. I will do my best in publishing the next days. 

Please check for updates. There will be daily updates.

Regards 

Halvor Larsen

NFFF Gold – given by the Finnish Jury
Author : H.W. Chan, Hong Kong (GMPSA, FRPS, EFIAP/p), 
Title : Beautiful Moments 21

Juryering 2nd Nordic Circuit

Juryering 2nd Nordic Circuit

Juryering i full gang – (Color)

11-12 november ble 2nd Nordic Circuit juryert i Bergen, Norge. Statsarkivet stilte velvillig meget gode lokaler til vår disposisjon, samt at Bekkalokket Fotoklubb lånte ut sin store TV-monitor, slik at alle bildene kunne betraktes i stort format.
ca 4200 bilder ble juryert og alle awards delt ut i løpet av lørdag og søndag. Vi ser her juryene i farge- og monokromklassene:


Bjarte Haugland, Bente Nedrebø og Ivan Holmendal – jury i klassen Color

Atle Helland, Rolf Sylta og Roald Synnavåg – jury i klassen Monokrom

‘Oppvarming – oppstart’ Monokrom og Color 

NFFF har innvilget tre stipend i 2017

NFFF har innvilget tre stipend i 2017

Disse amatørfotografene er tildelt NFFF stipend på €500 hver:

Kauko Keränen- Finland, med prosjektet ”Finsk tango”

Aase Marie Dahle – Norge, med prosjektet: ”Human Touch”

Gun-Inger Arvidsson – Sverige, med et bokprosjekt

Her er kriteriene for tildeling av stipend:
NFFF har et stipend på €500, som hvert år kan utdeles til en fotoklubb eller enkelt fotograf i hvert av medlemslandene til NFFF. Totalt 4 stipendier, hvert stipend med en verdi €500 pr.år. Fotoklubb eller enkelt fotograf, tilhørende et av medlemsforbundene RSF, SDF, NSFF og SKsL, kan søke om stipend for et prosjekt. Regnskap skal fremlegges senest et år eter godkjent søknad. Fremvisning av prosjektet skjer på NFFFs hjemside http://www.nordic.photo 6 måneder etter prosjektets er avsluttet.

2nd Nordic Digital Circuit – noen tall

2nd Nordic Digital Circuit – noen tall

The 2nd Nordic Circuit is a success ! Here are some numbers :

557 authors from 62 different countries have participated with at total of 4213 images. 
The 5 largest contributors are:

Country Auhtors Images
Finland 70 536
China 69 468
Denmark 54 425
Norway 50 387
Freddie Hansen, SDF er tildelt HonENFFF

Freddie Hansen, SDF er tildelt HonENFFF

HonENFFF er et hederstegn som NFFF tildeler personer i medlemslandene for omfattende og langvarig administrativt arbeide for amatørfotografiet i de nordisk landene.

Den første fra Danmark, som er tildelt hederstegnet er: 

  • Freddie Hansen SDF

President Nils-Erik Jerlemar overrekker her Freddie Hansen diplom for sitt arbeide for å fremme nordisk amatørfotografi.

 

NFFF  Stipendieordning

NFFF Stipendieordning

NFFF har inrättat ett Arbetsstipendium, om för närvarande €500, som varje år utdelas till en fotoklubb eller enskild fotograf i respektive medlemsland.
Totalt fyra stipendier om vardera €500/år.
Fotoklubb eller enskild fotograf, tillhörande något av medlemsförbunden RSF, SDF, NSFF och SKsL, kan ansöka om stipendiet för att genomföra ett arbetsprojekt, vilket skall redovisas senast ett år efter erhållandet.
Redovisning av projektet sker på NFFFs hemsida i sex månader efter projektets avslutande.
Även NFFFs förbundsstyrelse kan utse kandidat utan föregående ansökan.
Ansökan inlämnas till NFFFs förbundsstyrelse på särskild ansökningsblankett, sendes til  epost : president@nordic.photo
Æresbevisning for omfattende Nordisk arbeid

Æresbevisning for omfattende Nordisk arbeid

HonENFFF er et hederstegn som NFFF tildeler personer i medlemslandene for omfattende og langvarig administrativt arbeide for amatørfotografiet i de nordisk landene.

De to første som mottar dette hederstegnet er :

  • Göran Zebühr RSF (Sverige)
  • Nils-Erik Jerlemar RSF (Sverige)

Göran erhåller HonENFFF

Nils Erik erhåller HonNFFF
Foto : Rune Larsson

Vi ser Monica Wennblom (NFFF), som deler ut hedertegnene til Göran og Nils-Erik. Dette skjedde på RSF sitt Riksfototreff i mai 2017