Roald Synnevåg og Halvor Larsen tildelt HonENFFF

Roald Synnevåg og Halvor Larsen tildelt HonENFFF

På NSFF (Norsk Selskap For Fotografi) sitt landsmøte ble Roald Synnevåg og Halvor Larsen tildelt hederstegnet HonENFFF for fortjenestefullt arbeide over lang tid for amatørfotografiet i Norden. 

De fikk overrakt diplom og medalje av Nils-Erik Jerlemar, president i NFFF.

Foto : Arnold Hoddevik
Foto : Arnold Hoddevik

 

Symbolikken i NFFF sin logo

Symbolikken i NFFF sin logo

Logoen vår er full av symbolikk fra vikingtiden, og som binder de nordiske landene sammen.

Roald Synnevåg har utarbeidet logoen, som er formet som et skjold, med Midgardsormen rundt.  Runen i midten er LAGU, runen for kunst og skaping. Inndelingen i 8 var den Norrøne kalenders inndeling. Det er også 8 land i Norden: Finland, Danmark, Sverige, Norge, Island, Grønland, Færøyene og Åland. Åttebladrosen markerer de fire nasjonale forbund i Norden. Åttebladrosen har ulike betydninger, blant annet hell og lykke, noe som kan komme godt med i en konkurranse

 

 

Pekka Salminen is awarded with HonENFFF

Pekka Salminen is awarded with HonENFFF

Nils-Erik Jerlemar says : “HonENFFF *  Tilldelas Pekka Salminen, som under lång tid utfört mycket förtjänstfulla insatser för fotografins utveckling i Norden”  (The HonENFFF is awarded to Pekka Salminen for outstanding work for developing amateur photography in the Nordic countries)

The diploma and medal was given to Pekka in a ceremony in Helsinki, Finland

*  Honorary Excellence Nordiska Förbundet för Fotografi

Publishing of Awards/Acceptances from 2nd Nordic delayed

Publishing of Awards/Acceptances from 2nd Nordic delayed

The publishing of images from the 2nd Nordic digital Circuit is delayed. I am sorry for the inconvenience. I will do my best in publishing the next days. 

Please check for updates. There will be daily updates.

Regards 

Halvor Larsen

NFFF Gold – given by the Finnish Jury
Author : H.W. Chan, Hong Kong (GMPSA, FRPS, EFIAP/p), 
Title : Beautiful Moments 21

Juryering 2nd Nordic Circuit

Juryering 2nd Nordic Circuit

Juryering i full gang – (Color)

11-12 november ble 2nd Nordic Circuit juryert i Bergen, Norge. Statsarkivet stilte velvillig meget gode lokaler til vår disposisjon, samt at Bekkalokket Fotoklubb lånte ut sin store TV-monitor, slik at alle bildene kunne betraktes i stort format.
ca 4200 bilder ble juryert og alle awards delt ut i løpet av lørdag og søndag. Vi ser her juryene i farge- og monokromklassene:


Bjarte Haugland, Bente Nedrebø og Ivan Holmendal – jury i klassen Color

Atle Helland, Rolf Sylta og Roald Synnavåg – jury i klassen Monokrom

‘Oppvarming – oppstart’ Monokrom og Color 

NFFF har innvilget tre stipend i 2017

NFFF har innvilget tre stipend i 2017

Disse amatørfotografene er tildelt NFFF stipend på €500 hver:

Kauko Keränen- Finland, med prosjektet ”Finsk tango”

Aase Marie Dahle – Norge, med prosjektet: ”Human Touch”

Gun-Inger Arvidsson – Sverige, med et bokprosjekt

Her er kriteriene for tildeling av stipend:
NFFF har et stipend på €500, som hvert år kan utdeles til en fotoklubb eller enkelt fotograf i hvert av medlemslandene til NFFF. Totalt 4 stipendier, hvert stipend med en verdi €500 pr.år. Fotoklubb eller enkelt fotograf, tilhørende et av medlemsforbundene RSF, SDF, NSFF og SKsL, kan søke om stipend for et prosjekt. Regnskap skal fremlegges senest et år eter godkjent søknad. Fremvisning av prosjektet skjer på NFFFs hjemside http://www.nordic.photo 6 måneder etter prosjektets er avsluttet.

2nd Nordic Digital Circuit – noen tall

2nd Nordic Digital Circuit – noen tall

The 2nd Nordic Circuit is a success ! Here are some numbers :

557 authors from 62 different countries have participated with at total of 4213 images. 
The 5 largest contributors are:

Country Auhtors Images
Finland 70 536
China 69 468
Denmark 54 425
Norway 50 387
Freddie Hansen, SDF er tildelt HonENFFF

Freddie Hansen, SDF er tildelt HonENFFF

HonENFFF er et hederstegn som NFFF tildeler personer i medlemslandene for omfattende og langvarig administrativt arbeide for amatørfotografiet i de nordisk landene.

Den første fra Danmark, som er tildelt hederstegnet er: 

  • Freddie Hansen SDF

President Nils-Erik Jerlemar overrekker her Freddie Hansen diplom for sitt arbeide for å fremme nordisk amatørfotografi.